Rss Feed

Học tiếng Anh với cô Jenny

   4 ảnh | 1482 lượt xem
Cô Jenny bắt đầu trò chơi để học danh từ hình học bằng tiếng Anh
Bé học tiếng Anh về hình tròn
Học tiếng Anh thật thú vị như chơi
Bé học tiếng Anh
Các bé được cô Jenny dạy học tiếng Anh về các hình học cơ bản như hình tròn, hình vuông,