Rss Feed

Hội thi giáo cụ tự tạo

   9 ảnh | 9734 lượt xem
Hội thi giáo cụ tự tạo tại lớp A2
Hội thi giáo cụ tự tạo tại lớp A2
Hội thi giáo cụ tự tạo tại lớp A2
Hội thi giáo cụ tự tạo tại lớp A2
Hội thi giáo cụ tự tạo tại lớp A2
Hội thi giáo cụ tự tạo tại lớp A2
Hội thi giáo cụ tự tạo tại lớp A2
Hội thi giáo cụ tự tạo tại lớp A2
Hội thi giáo cụ tự tạo tại lớp A2
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Trang sau
Hội thi đồ dùng giảng dạy tự tạo : Chào mừng ngày 20-11 ( 18/11/2012 )
Hội thi giáo viên dạy giỏi chào mừng ngày Nhà giáo Việt nam 20/11
Tại các lớp
mẫu giáo lớn A1
tiết học làm quen với chữ cái 
mẫu giáo lớn A2:
Giờ tạo hình, tự làm đồ chơi từ các nguyên vật liệu, phế liệu
Lớp mẫu giáo bé C1, C2, C3