Rss Feed

Khảo sát cuối năm học 2013-2014 lớp mẫu giáo nhỡ B2

   9 ảnh | 4374 lượt xem
Cô Hiền giới thiệu
Các bé tự giới thiệu về bản thân
Khảo sát lớp B2
bé tự giới thiệu về bản thân
bé tự giới thiệu về bản thân
bé tự giới thiệu về bản thân
bé tự giới thiệu về bản thân
bé tự giới thiệu về bản thân
bé tự giới thiệu về bản thân
1, 2, 3  Trang sau
Khảo sát cuối năm học 2013-2014 lớp mẫu giáo nhỡ B2. Các phụ huynh được mời cùng tham dự một tiết học do cô hiệu trưởng giảng dạy, với sự tham gia giám sát chất lượng của giám đốc nhà trường