Rss Feed

Trò chơi tập thể trong buổi sinh hoạt chiều 28/9/2011

   4 ảnh | 1872 lượt xem
Chuẩn bi cất vó
Kéo nào
Cất vó thật là vui
Thành công rồi
Trong buổi sinh hoạt chiều, các bé cùng hợp sức chơi trò chơi tập thể, cùng nhau "cất vó" , thật khéo léo và đồng tâm hiệp lực để bóng không rơi ra ngoài