Rss Feed

Xâu vòng tặng bạn

   9 ảnh | 5612 lượt xem
Cô dạy bé cách xâu vòng tặng bạn
Cô dạy bé cách xâu vòng tặng bạn
Cô dạy bé cách xâu vòng tặng bạn
Bé bắt đầu xâu vòng với những hạt đầu tiên
cô hướng dẫn các bé xâu vòng
cô hướng dẫn các bé xâu vòng
cô hướng dẫn các bé xâu vòng
cô hướng dẫn các bé xâu vòng
cô hướng dẫn các bé xâu vòng
1, 2, 3, 4  Trang sau
Hội thi giáo viên dạy giỏi Trường Mầm non Thăng long Kidsmart năm 2011 : Lớp D2 - Hoạt động với đồ vật
Chủ điểm : Xâu vòng tặng bạn