Rss Feed

Bé tập bò thấp - Lớp D2

Hãy chia sẻ cảm xúc của bạn
Ngày đăng . Đã xem: 4550
Thích: 9
75%
Không thích: 3
25%
Bé nhà trẻ lớp D2 tập bò thấp, tiết giảng trong đợt thi giáo viên dạy giỏi cấp trường
Bé nhà trẻ lớp D2 tập bò thấp
Sự kiện: Thi giáo viên dạy giỏi cấp trường 2013-2014
Rèn kỹ năng bò thấp bằng bàn tay và cẳng chân. Bé được chơi trò chơi ô tô và chim sẻ. Phát triển kỹ năng ghi nhớ chú ý có chủ đích
Tất cả Giáo dục lớp nhà trẻ   Phát triển ngôn ngữ   Phát triển thẩm mỹ   Phát triển nhận thức   Phát triển thể chất Giáo dục lớp mẫu giáo bé   Phát triển ngôn ngữ     Làm quen với văn học   Phát triển thẩm mỹ     Tạo hình   Phát triển nhận thức     Môi trường xung quanh     Làm quen với toán   Phát triển thể chất   Âm nhạc Giáo dục lớp mẫu giáo nhỡ   Phát triển ngôn ngữ     Văn học     Bài thơ   Phát triển thẩm mỹ     Tạo hình   Phát triển nhận thức     Môi trường xung quanh     Làm quen với toán   Phát triển thể chất   Âm nhạc Giáo dục lớp mẫu giáo lớn   Phát triển ngôn ngữ     Làm quen với văn học     Học tiếng Anh   Phát triển thẩm mỹ     Tạo hình   Phát triển nhận thức     Học chữ     Làm quen với toán     Khám phá khoa học   Phát triển thể chất     Giờ ăn của bé   Âm nhạc   Vui chơi   Học vẽ   Học múa   Sinh nhật   Hội đến trường   Giáng sinh   Chào xuân mới   Ngày quốc tế phụ nữ   Tết thiếu nhi   Hội thi của bé   Hội thi giáo viên dạy giỏi   Văn nghệ Nhà trường   Phòng truyền thống   Cơ sở vật chất   Khảo sát đánh giá   Can thiệp sớm   Hoạt động Đảng   Kiến tập Phụ huynh